HAVACILIK SEKTÖRÜ

HAVACILIK SEKTÖRÜ

HAVACILIK SEKTÖRÜ

Dünü, Bugünü ve Geleceği
Milli güvenlikte olduğu kadar ticari anlamda da önemli bir stratejik sektör olarak tanımlanan havacılık sektörü, yoğun ilgi ve talep gören alan konumuna gelmiştir.
Özellikle son yıllarda, sektörün yeni geliştiği ve büyük potansiyel barındıran ülkeler göz önüne alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde de daha da büyük bir talep doğuracağı ortaya çıkmaktadır. Sivil havacılıkta belirleyici olan yolcu ve yük taşımacılığı gelişmeleri ve bunlara ilişkin öngörülere bakıldığında sektörün ileri gelen iki ana üreticisinin ortaya koyduğu tahminler, ilgili sektörde önemli bir istihdam alanı, üretim ve tedarik fırsatının olacağını göstermektedir. Bu açıdan ortaya çıkacak ihtiyaca yönelik ülkemizde sektöre ilişkin üretim ve hizmet tecrübesinin geliştirilmesi, gerekli yeteneklerin yetiştirilmesi ve insan kaynağının iyileştirilmesi önemli noktaya ulaşmıştır. 
Savunma sanayi bağlamında ele alındığında havacılık sektörü milli güvenlik bağlamında ön plana çıkmaktadır.
Önümüzdeki dönemler havacılık sektörünün hem sivil havacılık hem de savunma sanayi alanlarda özellikle ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör olduğunu ve bu önemini giderek arttıracağını ortaya koymaktadır. Bu amaçla, hem ülke içinde ihtiyaç duyulan üretimlerin yapılması, hem de alanında uzman nitelikli işgücünün yetiştirilerek istihdam edilmesi gerekmektedir. 
Günümüz dünyasında havacılık sektörü, ülkeler açısından stratejik olarak geliştirilmesi önem arz eden sektörlerin başında yer aldığı görülmektedir. Genel olarak sivil havacılık ve askeri amaçlı havacılık olmak üzere iki ana kategori altında sınıflandırabileceğimiz havacılık sektörünün sivil havacılık kısmı, tarifeli hava taşımacılığı ve genel taşımacılık faaliyetlerini içine almaktadır. Askeri havacılık kısmı da savunma ve saldırı amaçlı uçak, malzeme, yazılım ve donanım sistemleri üretimi yanında çoğu zaman uzay teknolojilerini de içinde barındıran radar ve uydu sistemleri ile birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.

 

Whatsapp Destek

Batıanadolu Okulları

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabiliriz?