BATIANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Batı Anadolu Üniversitesi 

Gürbüz Sağlık Eğitim Vakfı(GÜRVAK),2001 yılında bilimsel araştırmalara destek vermek ,ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar yapmak ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

GÜRVAK,2002 yılında  Batı Anadolu Üniversitesini kurmak amacıyla gerekli prosedürleri tamamlayarak YÖK’e ilk müracatını yapmıştır. 2004 yılında gerekli altyapı yatırımlarını tamamlamış ve  2008 yılında  YÖK genel kurulunda görüşülmesine karar verilmiş.Üniversitenin kurulabilmesi için öncelikle ,Kurucumuz Özer Gürbüz ve Şirketlerimizin üzerine kayıtlı  gayrı menkullerin GÜRVAK’a  devrinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda YÖK ‘ten Vakfımıza gelen bir yazı ile Üniversiteye bağışlamayı taahhüt ettiğimiz gayrı menkul ve menkul mal varlığının SPK onaylı bir şirket ya da Yargı aracılığıyla değer tespitinin yaptırılması gerektiği bildirilmiştir.2009 yılında İzmir Karşıyaka Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan değer tespiti yaklaşık 25.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.Bugünkü değeri yapılan yatırımlarla birlikte 50.000.000 TL dir.Bu miktar Bati Anadolu Üniversitesi’nin kurulması için yeterlidir.

2009 yılından beri beklememizin sebebi; Batı Anadolu Üniversitesinin  kurulması şartıyla Üniversite tüzel kişiliğine devredeceğimizi taahhüt ettiğimiz  gayrı menkullerin, önce vakıfa devredilmesi ,üniversite tüzel kişilik kazandıktan sonra da vakıftan üniversiteye devredilmesinin YÖK tarafından  istenmesidir.Fakat,  gayrı menkullerin önce vakfa devredilmesi,şirketlerimizin üzerine  büyük bir vergi ve harç yükümlülüğü getirmektedir.Oysa taahhüdümüz gereği üniversitemiz in kuruluşu YÖK tarafından onaylandıktan sonra,  gayrı menkullerin  direkt olarak Batı Anadolu Üniversite tüzel kişiliğine devri, vergi ve harçlardan muaftır.Üstelik YÖK’ün Üniversitemizin kurulmasına onay vermesi,geri dönüşümsüz bir durum da değildir.Şayet onay aldıktan sonra ,taahhütlerimizi yerine getirmez ve gayrı menkullerimizi Üniversiteye bağışlamazsak ,YÖK öğrenim izni vermeyebilir.İşte bu sebeple yani  küçük bir bürokratik engel nedeniyle 2008 den beri   Batı Anadolu Üniversitesi’nin kuruluş onayı   halen YÖK te beklemektedir.

Son yıllarda eğitimde devrim niteliğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.12 yıllık kesintisiz eğitimden 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi ve katsayı uygulamasının kaldırılması ile Meslek Liselerinin önündeki engeller kaldırılmıştır.Türkiye’nin ufkunu açan bu değişikliklerle Türkiye’nin şiddetle ihtiyaç duyduğu eğitilmiş ara eleman açığı Meslek Liseleriyle kapatılacaktır.YÖK’ün internet sayfasında ‘’Türkiye’de sağlık eğitimi ve sağlık insan gücü durumu’’raporunda; çok gereksinim duyduğumuz sağlık insan gücü sıralamasında Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en son sıralarda olduğu açıkça görülmektedir.Sağlık Bakanlığı’nın 10 yıllık planlamalarında  şiddetle her alanda ara elemanı yetiştirilmesi, aksi takdirde yurt dışından ithal edilmesi ihtiyacı olduğu rapor edilmiştir.Gençlerimiz işsiz ve uyuşturucu batağına sürüklenirken ihtiyacımız olan eğitilmiş insan gücünü yurtdışından temin etmek kabul edilebilir bir durum değildir.

Mecliste bekleyen yeni YÖK yasasıyla Vakıfların yanında Şirketlerin de Özel Üniversite kurabilmeleri mümkün hale gelecektir.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,Başbakanlığı döneminde ,Şirketlerin de Özel Üniversite açmasının önündeki yasal engellerin kaldırılacağı sözünü vermişti.YÖK yasasında yapılacak değişiklikle Batı Anadolu Üniversitesi gibi tüm yatırımları bitmiş olarak bekleyen Özel kuruluşlar,Üniversitelerini çok kısa sürede açmış olacaktır.
Aynı yasa ile YÖK  sadece Üniversitelerden sorumlu olsa ve Meslek Yüksek Okulları , Milli eğitim Bakanlığı bünyesine dahil edilirse ,teknisyen yetiştiren mesleki eğitiminin  tek çatı altında verilmesi daha pratik ve verimli olacaktır.

BASEK-Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları; Batı Anadolu Koleji(Anaokulu,İlkokul,Ortaokul ve Anadolu Lisesi) ve Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri  (Sağlık,Havacılık, Biyoteknoloji ve Enerji Liseleri) Anaokulundan Üniversiteye kadar eğitim vermeye devam etmektedir.100.000 m2 lik alanda ,toplam 20.000 m2 kapalı alan ve 5 bloktan oluşan  kampus binalarımızda  da toplam 5000 öğrenci aynı anda eğitim alabilmektedir.Spor ve Eğitim  kampüsü ,etrafındaki orman alanı ile birlikte 500.000 m2 ye kadar büyüme kapasitesine sahiptir.2015 yılında yeni açılacak Liselerimizle birlikte Meslek Yüksek Okul ve Üniversitemiz de açıldığında; Anaokulundan Üniversite ye büyük bir eğitim zinciri tamamlanmış olacaktır. 

Amacımız  gençlerimizi ahlaki erozyondan korumak,uyuşturucu batağına düşmelerine engel olmak ve onları meslek sahibi yaparak altın bileziklerini kollarına takıp ,Türkiye‘nin geleceğinde motor güç olarak hak ettikleri yeri almalarını sağlamaktıR.