HASTANELER UÇAĞA BENZER

Hastaneler, uçağa benzer.
İkisi de insana hizmet eder.Birisi can kurtarır,diğeri can taşır.
Doktor neyse,pilot da o dur.Hataları insanların hayatına mal olabilir.
Doktorun diploması ile pilotun ehliyeti aynıdır.Sadece tecrübe farklıdır.
Hasta neyse yolcu da o dur.Doktora ya da pilota hayatını teslim eder.
Tecrübeli ellerde ve konforlu hizmet ister,ama en önemlisi sağ salim evine gitmek ister.
Ekonomik olması için konfordan vazgeçebilir ama doktorun veya şoförün tecrübesinden asla.
Ehil ellerde olmayan hastane veya uçağın konforu,hizmet kalitesini arttırmaz.
Sadece Hastanenin otelcilik hizmeti ile uçağın lüks olması hizmet maliyetini arttırabilir.  
Hastanelerin sarf ettiği malzeme ile uçakların sarf ettiği benzin standarttır.
Hastanenin verdiği sağlık hizmeti ve uçağın uçuş güvenliği, ödenen ücretle değişmez
Fazla ödenen ücret sadece konfor ile ilgilidir.
Esas olan,seçilen hedef kitleye standart,kesintisiz ve kaliteli hizmeti ekonomik sunmaktır.
Otelcilik hizmeti ile sağlık hizmetini karıştırmayın
Sağlıkta kaliteli hizmet, pahalı olmak zorunda değildiR.